Facebook + Skype เปิดบริการ Video Calling แชทกันแบบเห็นใบหน้า !!

1.การลง Plug in เสริมลงไปใน Browser ที่ใช้งาน

2.จะมีรูปกล้องวีดีโอขึ้นที่หน้าต่างแชท

3.หน้าต่างที่กำลังคุยกันผ่าน Video Chatโดยการสนทนา จะเป็นวีดีโอแบบ 1 ต่อ 1 คน งานนี้ ต้องยกให้ Skype ที่มาจับมือร่วมกับ Facebook ในการทำครั้งนี้ โดยผู้ใช้งาน Skype เดิม ไม่ต้องสมัครใหม่ ก็ใช้งานร่วมได้เช่นกัน นอกจากนี้ ลูกเล่นวีดีโอตรงนี้ ถ้าฝ่ายคู่สนทนาไม่อยู่ ก็สามารถฝากวีดีโอทิ้งไว้ เพื่อให้อีกฝ่ายเปิดดูได้เช่นกัน

  1. No trackbacks yet.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s